Mimar Sinan Kimdir?

Mimar Sinan Kimdir Biyografi

Mimar Sinan, en ünlü Türk mimarlarından biridir. 1489 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğmuştur. Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Mimar Sinan, dünyanın en büyük yapı ustalarından biri olmuştur.

1511 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından devşirme olarak İstanbul’a getirilen Sinan, bundan üç sene sonra Mısır seferine, Mimar olarak katılmıştır. Sinan’ın İstanbul’a getirilme sebebi zeki, dinamik, genç ve çevik olmasıdır. Sinan, at meydanındaki sarayda çocukların arasına verilmiş ve burada mimar olmaya karar vermiştir. Vatanın bağlarına ve bahçelerine su yolları ve kemerler inşa etmek istemiştir. Bu nedenle o devirde bulunan ustaların yanında han, çeşme ve türbe inşaatlarında çalışmıştır.

1514 yılında Çaldıran ve 1517’de Mısır seferlerine katılmış olması Sinan’ın, mimarlığının yanında iyi de bir asker olduğunu bilinmektedir. Bu nedenle Kanuni Sultan Süleyman zamanında yeniçeri olmuştur. 1521 yılında Belgrad ve 1522 yılında Rodos seferlerine katılmış ve üstün başarılarını buralarda da kanıtlamıştır. Bunların ardından yine pek çok sefere katılan Sinan’ın mimarlığa yükselmesi 1538 yılında yapmış olduğu Moldova seferinde olmuştur. Bu seferde Prut nehri üzerine on üç gün içerisinde bir köprü kurmuş ve bu sayede Sultan Süleyman’ın takdirini kazanarak baş mimarlığa yükselmiştir. Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman ile katıldığı pek çok seferde çok sayıda yerin ünlü mimari eserlerini inceleme fırsatı bulmuş ve kendisi de gittiği yerlere çok sayıda eser bırakmıştır.

Mimar Sinan’ın yapmış olduğu ünlü yapıtlardan şu şekilde bahsetmek mümkündür:

Baş mimarlığa gelmeden önce yaptığı dikkat çekici eserler; Halep’te bulunan Hüsrev Külliyesi, Gebze’de bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve İstanbul’da bulunan ve Hürrem Sultan için yapmış olduğu Haseki Külliyesi’dir.

Baş mimar olduktan sonra yapmış olduğu eserler ise; Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi, Süleymaniye Camii ve Selimiye Camii’dir.

Mimar Sinan, görmüş olduğu bütün mimari eserleri büyük bir dikkatle incelemiş fakat yaptığı hiçbir eserde onları taklit etmemiştir. Eserlerinin en büyük özelliği binayı tutan kolonların, taşıyabileceği kadar ağırlığı kaldırması için ince bir hesap yapılmış olmasıdır. Sinan’ın yapmış olduğu tüm eserlerin depreme dayanıklı olması ve yerleşim yerlerinin en güzel ve elverişli yerlerinde olması da dikkat çekici bir başka özelliğidir.

Mimar Sinan’ın en önemli eseri, Edirne’de bulunan Selimiye Camii’dir.
Mimar Sinan Kimdir?

Rate article
Add a comment