Aborjinler Kimdir? Aborjinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar?

Aborjinler Kimdir İlginç

Aborjinler Kimdir?

Aborjinler kimdir? diye sorsak “Avustralya’nın ilk sahipleridir” şeklinde tanımlamak doğru olacaktır. Geleneksel yaşam biçimleri bugün büyük ölçüde kaybolmuştur. Aborjin sözcüğü Latince “ab” ve “origine” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. İlk Avrupalı göçmenlerinin Avustralya’ya gelmesinden önce 600.000 Aborjinin öldüğü tahmin ediliyor. İlk beyazlar geldikten sonra görülen çiçek salgını çok sayıda Aborjin’in ölümüne yol açmıştır.

Aborjinler Nereden Geldi? Aborjinlerin Tarihi

Aborjinlerin Avustralya’ya Asya’dan geldikleri sanılmaktadır. Hatta son günlerde Göbeklitepe‘de yapılan araştırmalarda Avustralya Aborjinlerine ait olan sembollere rastlanması da oldukça ilginçtir.

Aborjinler geniş aile grupları olarak da bilinen küçük kabileler halinde ülke geneline dağılmışlardır. Avustralya’nın bir yerinden başka bir yerine avlanarak ve yemek için bitki toplayarak hareket etmişlerdir. Yazılı bir dilleri olmamasına rağmen şarkılar yoluyla birçok bilgiyi aktarılmıştır. Hatta Didgeridoo adındaki müzik aleti Aborjinler tarafından kullanılan üflemeli bir çalgıdır. Bilinen en ilkel müzik aletlerinden birisidir.

Aborjinler Kimdir? Yaşamları Nasıldır?

Aborjinlerin totem atalar kültürüne dayalı dinsel uygulamaları son derece ayrıntılıdır. Atalarının ruhlarının, toprağın özelliklerini hayal zaman dedikleri bir dönemde yarattıklarına inanıyorlardı. Hayal zamanda ruhlar toprağın üzerinde dolaşıp tüm hareketli varlıkları, ağaçları, taşları, nehirleri ve insanları yarattığı inancına sahiptirler. Toprak ve barındırdığı her varlık tümüyle kutsaldır.

Avrupalılar Avustralya’ya yaklaşık 200 yıl önce yerleşmeye başladılar. Okları ve bumerangları Avrupa silahlarına denk olmayan birçok Aborjini öldürmüşlerdir. Avrupalılar yerleşim ve çiftlik alanları olarak Aborjinlerin avlanma sahalarını ve kutsal yerlerini kullandılar. Geniş bir toprak parçası olan Avustralya’nın en uzak noktalarında 1950’lere kadar beyaz adamla çok az ilişki içerisine giren kabileleri inceleyen bilim adamları; Aborjinlerin Kalahari Çölü‘ndeki “Buşmanlarla” birlikte taş çağını yaşamaya devam eden son insanlar olduklarını söylemişlerdir. Sosyal örgütlenmelerinin ve yaşamları ile ilgili birçok ayrıntının Avrupa insanı ile karşılaştırılmaktan çok uzak olduğu yine antropologlar tarafından belirtilmiştir.

Bugün yine birçok Aborjin büyük şehirlerde ve kasabalarda yaşamaktadır. Yıllarca süren kampanyalar sonucunda kültürlerini yok etmeyi amaçlayan yasalar kaldırılmıştır. Aborjinler barış insanları olmalarına rağmen göçmenler tarafından sorun olarak görülmüşlerdir. Bugünkü politikacılar geçmişteki hataları kabul etmeye başlamışlardır. Örneğin eski başkan Bob Hawke Aborjinlere uygulananların trajik bir haksızlık ve baskı olduğunu itiraf etmiştir. 1998’de ulusal bir özür günü ilan edilmiştir. Bazı kutsal alanlar ilk sahiplerine geri verilmiştir. Şimdilerde Aborjin halkının kendileriyle ilgili konularda söz hakkı bulunmaktadır.

Rate article
Add a comment