Adnan Menderes Kimdir?

Biyografi

Adnan Menderes 1899 yılında Aydın ilide dünyaya geldi. Annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler’den olan Tevfika Hanım, Babası İzmirli Katipzade İbrahim Etem Bey’dir. Anne babasını daha küçük yaşlardayken kaybetmiştir. Anneannesi ile beraber büyümüştür. Tahsil hayatında ilk olarak Kızılçulu Amerikan Koleji’nde başladı ancak başı bir takım dertlere girdiğinden başka türlü makamlara iltica etmiştir. Müraacatta bulunduğu makamların  birinde ise Celal Bayar bulunmaktaydı.Bunun sayesinde de Celal Bayar ile iletişime geçme fırsatında bulundu.

Daha sonrasında Ankara’da Hukuk Bölümü’nü nitirerek Birinci Dünya Savaşı sırasında yedek subay olarak askerliğini tamamladı. Aydın’a gelerek orada arkadaşları ile birlikte Ayyıldız Çetesi’ni kurdu. Daha sonrasında ise Söke bölgesinde piyade alay yaveri görevi ile savaşa katıldı. Savaşın sonlanmasından sonra İstiklal Madaylası ile onurlandırıldı.

Adnan Menderes Siyasi Hayatı

Ali Fethi Okyar tarafından 1930 yılında kurulmuş, ancak kısa sürede kapatılan Serbest Fırka’nın Aydın’da teşkilatını kurup başkanı olmuştur. Bu parti tamamen kapatılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisine girmiş ve 1931 senesinde Aydın milletvekili olmuştur.

1945 yıluna kadar mecliste komisyon raportörlüğü görevinde olan Menderes, Saraçoğlu hükümetinin getirmiş olduğu Toprak Kanunu Tasarısı’na çok karşı çıkmış ve komisyona istifasını vermiştir. Partide yapmış oldukları muhalefet nedeniye Refik Koraltan ve Fuat Köprülü ile beraber Chp Disiplin kurulunca ihraç edildiler.

Celal Bayar’da uzun bir süre geçmeden parti ve milletvekilliğinden istifasını verince 7 Ocak 1946’da Demokrat Partisi’nin kurulması yolunda adımlar atıldı. Adnan Menderes’te Demokrat Parti’de Kütahya milletvekili olarak meclise girdi. Onun haricinde partide Celal Bayar’dan sonra ikinci kişi konumuna da gelmiştir.

14 Mayıs 1950 senesine gelindiğinde Demokrat Parti, %53,5 oyla iktidara geldi. Adnan Menderes ise 10 yıllık Demokrat Parti iktidarının tek başbakanı olarak tarihe geçti. Kendi iktidarı zamanında 5 milletvekili kuruldu ve 10 yılda Adnan Menderesi iktidarıyla iç ve dış siyasette büyük gelişmeler yaşandı. Ülkede sanayileşme yolunda büyük adım atıldı ve kalkınma yoluna gelindi.

27 Mayıs 1960 tarihine gelindiğinde yapılan bir askeri darbe ile iktidardan indirildi ve Yassıada’da hapis edildi. Daha sonra Milli Birlik Komitesi kararınca idam edildi. Adnan Menderes’in Yassıada’da bulunduğu zamanlarda büyük işkenceler yapıldığı öne sürülmekte.

Rate article
Add a comment