Asit Yağmuru’nun Oluşma Nedenleri

asit yağmuru ne demek İlginç

Asit yağmurları, canlı ve cansız tüm varlıklar için çok tehlikeli yağmurlardır. Genellikle odun, kömür ve fosil yakıtlarının yakılması sonucu meydana gelen, daha çok sanayinin gelişmiş olduğu coğrafyalarda ortaya çıkan bir yağmur çeşididir.

Asit yağmurları, oksijene karışarak insanların astım başta olmak üzere pek çok deri ve solunum yolu hastalıklarına yakalanmasına neden olmaktadır. Atmosferde biriken azor ve kükürt gazları açığa çıkarak çevreye büyük zararlar vermektedir.

Bu yağmurların bir başka zararı ise göl ve akarsulardaki pH değerini değiştirmesiyle canlı hayatını olumsuz etkilemesidir. Balıklar ve diğer deniz canlıları asit yağmurları nedeniyle telef olmaktadır. Tarımsal üretime de oldukça zararlar veren bu yağmurlar, köy ve kır hayatını olumsuz etkilemekte, ormanlar tahrip olmaktadır.

Normal yağan yağmurların pH değeri 5.6 iken, asit yağmurlarının pH değeri bu değerin altındadır. Sanayinin gelişmesiyle birlikte özellikle son yüzyıllarda asit yağmurlarında artış gözlenmektedir. Fabrikalardan havaya karışan zehirli gazlar, fosil ve kömür gazları asit yağmurlarının en büyük nedenidir. Sanayi devrimiyle beraber birbiri ardına kurulan fabrikalar nedeniyle asit yağmurları 20 ve 21. yy.’nin en temel sorunlarından biri olmuştur.

Elektrik üretimi, motorlu araçlar ve fabrikalar asit yağmurlarının insan kaynaklı sebepleriyken, bu yağmurların doğal nedenleri de bulunur. Bunun başlıcası yanardağlardır. Bazı canlıların da bu duruma yol açıcı etkileri mevcuttur.

Rate article
Add a comment