Erken Bunamayı Önlemek: Nevrotizm ve Açık Görüşlülük

Erken Bunama Sağlık

Nevrotiklik ve açık görüşlülük predementia riskini etkiliyor.
Bir çalışma, nevrotikliğin hafif bilişsel bozukluk sendromu olasılığını arttırırken, açık görüşlülüğün bunu azalttığını buldu.

Psikologlar kişiliği tanımlamak için genellikle “Büyük Beş” adı verilen beş kişilik özelliğine odaklanırlar. Bunlar: deneyime açıklık, vicdan, dışa dönüklük, uyumluluk ve nevrotikliktir.

“OCEAN” (openness to experience, conscientiousness, extroversion, agreeableness, ve neuroticism) kısaltması olarak bilinen özellikler, psikologlar ve araştırmacılar tarafından temel kişilik özellikleri olarak kabul edilir.

Şimdi, New York’taki Albert Einstein Tıp Koleji’nden bir nörolog ekibi, bu özelliklerin predementia sendromlarıyla ne ölçüde ilişkili olabileceğini veya olmayabileceğini araştırdı.

Araştırmacılar, nevrotizmin amnezik olmayan hafif bilişsel bozulma riskini %6 artırdığını buldular. Açıklığın ise ters etkisinin olduğu ve riski %6 azalttığı görüldü.

Çalışma Amerikan Geriatri Derneği Dergisi’nde yayınlandı.

Kişilik ve predementia sendromları

Çalışma, kişiliğin demansın potansiyel öncüllerini düşündüğü iki sendrom üzerindeki kişiliğin etkisini inceledi. Birincisi motorik bilişsel risk (MCR) sendromu ve ikincisi hafif bilişsel bozukluk (MCI) sendromudur.

MCR’li bir birey, hafif bir bilişsel düşüşe ve nesnel olarak ölçülen bir yavaş yürüme hızına veya beş kez oturmak (FTSS) testinde artan bir süreye sahip olacaktır, ancak bazı araştırmacılar ikinci markörün kullanımını sorgulamaktadır.

Alzheimer Derneği’ne göre, 65 yaş ve üzerindeki insanların yaklaşık %15-20’sinde MCI var. Kuruluş bu sendromu “hafıza ve düşünme becerileri dahil olmak üzere bilişsel yeteneklerde hafif ama fark edilebilir ve ölçülebilir bir düşüş” olarak tanımlar.

İki tip MCI vardır: bir dereceye kadar amnezi içeren aMCI ve içermeyen naMCI.

Bu çalışma, Beş Büyük kişilik özellikleri ile biliş arasındaki ilişkileri inceleyen ilk çalışma değildir.

Bununla birlikte, çalışmanın yazarları daha önce, bazen tutarsız olan araştırma bulgularının netleştirilmesi ile de ilgilenmiştir.

Araştırmanın daha önce MCI ve Alzheimer’ın daha düşük açıklık düzeylerine bağlı olduğunu ve bilişsel düşüşü nevrotiklik ve vicdanla ilişkilendirdiğini belirtiyorlar.

Tutarsız araştırma, aynı zamanda daha düşük uyumluluk düzeylerini demansla ilişkilendirmeyen bazı araştırmaları ve diğerlerini içermemektedir.

Çalışma tasarımı

Çalışma, Albert Einstein Tıp Fakültesi’nin Yaşlanma Hareketliliği Merkezi Kontrolü (CCMA) çalışmasına katılan 65 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin verilerini analiz etti.

Son birkaç yıl içinde yerel veya ulusal seçimlerde oy kullanan New York’un Westchester County’li bireylere CCMA çalışmasına katılma daveti verildi. Araştırmacılar daha sonra adayları uygunluk için taradılar.

New York’taki Montefiore Tıp Merkezi’ndeki araştırma merkezinde yüz yüze görüşmeler yapıldı. Her katılımcıya kapsamlı bilişsel, psikolojik ve hareketlilik değerlendirmeleri yapıldı.

Ekip, katılımcıları Haziran 2011’den Ağustos 2018’e kadar araştırma boyunca yıllık aralıklarla takip etti.

Çalışmanın başlangıcında, bu kişiler kişilik özelliklerini tanımlayan kendi kendini bildiren bir anket olan Big Five Inventory’i (BFI) tamamladılar. Ayrıca bilişsel işlev testlerini tamamladılar.

588 potansiyel katılımcıdan 12’si BFI’yi tamamlamadı, 26’sı tam bilişsel test verisi yoktu ve 9’unda demans vardı. Kalan 541 katılımcının 58’inde MCI, 22’sinde MCR ve 17’sinde MCI ve MCR vardı. Hem MCI hem de MCR’ye sahip olan katılımcılar çalışma için uygun değildi.

Araştırma boyunca 38 katılımcı MCR geliştirmiştir ve 69 katılımcı MCI: 28 aMCI ve 41 naMCI geliştirmiştir.

Son tahlilde araştırmacılar, çalışmaya 2 yıldan daha az süre önce predementia geliştirenlerin verilerini kullanmadılar.

“Farklı bir ilişkinin kanıtı”

Çalışma verileri, daha önce bildirilmiş olan nevrotikliğin naMCI gelişimi ile ilişkisini doğruladı, ancak aMCI veya MCR ile ilişkisini doğrulamadı. Ek olarak, açıklık naMCI olasılığını azaltmıştır.

“Bu bulgular kişilik özellikleri ile spesifik predementia sendromlarının gelişimi arasında belirgin bir ilişki olduğuna dair kanıtlar sağlıyor” diye yazıyor.

Yazarlar nevrotikliği ve açıklığı sırasıyla problem ve çözüm olarak çerçeveliyorlar:

“Bu bulgular, nevrotizmin bilişsel bozulma için bir risk faktörü olduğunu ve açıklığın bilişsel bozulmaya karşı koruyucu bir etki sağladığını gösteren önceki çalışmalarla tutarlıdır.”

– Çalışma yazarları
Diğer kişilik özellikleri ilerledikçe, herhangi bir bağlantının oluşu daha az açıktır. Yazarlar, devam eden belirsizliğin iki olası nedeni olduğunu öne sürüyorlar.

Birincisi, “spesifik kişilik özellikleri, özellikle ayrık predementia sendromlarıyla ilişkili bilişsel alanlardaki azalma ile ilişkilidir.” Katılımcıların kendi bildirdikleri kişilik özelliklerinin kendilerinin yaşlanmanın bir sonucu olması mümkündür.

Daha genç yaşta tamamlanan aynı kişilerin BFI’ler aynı kişilik profilini üretmemiş olabilirler.

Eğer böyleyse, “kişilik özellikleri [daha çok] bilişsel işlevin belirli alanlarındaki düşüşün işaretleri olarak görülebilir ve normal bilişten spesifik predementia sendromlarına geçişte farklı biyolojik yolları yansıtabilir.”

İkincisi, bildirilen kişilik özelliklerinin bireylerin bilişsel işlev kaybına uyarlamaları olması mümkündür. Bu nedenle çalışmanın sonuçları “kişiliğin predementia sendromlarına geçişte rol oynadığını gösterebilir”.

Bu araştırma predemansa geçişe bakarken, bu özellikler predemans’dan demansa geçişi etkilemeyebilir.

Yazarlar, “Bu sorunları daha fazla araştırmak için daha uzun takipli genç gruplarla çalışmaya ihtiyacımız var” dedi.

Kaynak: https://www.medicalnewstoday.com/articles/neuroticism-and-openness-influence-predementia-risk#Evidence-of-a-distinct-relationship

Rate article
Add a comment