Fotosentez Nedir? Nasıl Meydana Gelir?

Fotosentez Nedir Bilim

Bu yazımıza öncelikle fotosentez nedir sorusu ile başlayalım. Fotosentez olayının sözlük içerisindeki tanımına dikkat çekelim.

Yeşil bitki canlılarının ışık altında basit bileşikleri üzerinden karışık yapılı olan organik moleküller üretmesine fotosentez adı verilir. Bu elbette ki sözlük üzerindeki tanımdır ve bizler de bu tanıma dikkat çekmek için sizlerle paylaşmak istedik. Fotosentez olayını tam olarak açıklamadan önce bu olayın bitkiler için son derece önemli olduğunu söylemek isteriz.

İnsan denilen canlı için nefes alıp vermenin önemi ne kadar büyükse bitkiler için de fotosentez olayının önemi o kadar büyüktür. Bu nedenle gereken bilgileri edinmemiz gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca bitkilerin yaptığı bu fotosentez, doğal ve yaşanılabilir bir ortam için tüm canlılar üzerinde etkilidir.

Yani hayvan, bitki ve insan canlılarının daha doğal bir ortam içerisinde yaşamalarına da vesile olmaktadır. Aslında bunu görev olarak da görebilirsiniz. Fotosentez nedir sorusunun cevabını daha detaylı açıklamak gerekirse eğer kısaca özetleyebiliriz.

Yeşil bitki canlılarının ışık enerjisinin vasıtasıyla karbondioksit ve suyu birleştirip organik besin üretmesine fotosentez olayı denmektedir. Aslında bu olay, pek çok alanda ‘karbon özümlemesi’ olarak da adlandırılabilir. Yaşanan bu olay, bitkinin üzerindeki kloroplast bakımından zengin durumda olan yeşil alanlarda meydana gelmektedir.

Fotosentez olayı, yüksek ve basit yapılı tüm klorofilli su ve kara bitkileri ile minimum bir bakteri çeşidinde meydana gelmektedir. Fotosentez nedir sorusuna belki de en kısa açıklama; yapraklar üzerinde yoğunluk olarak yaşanan bitkisel olay da denebilir aslında. Ancak her bitki fotosentez olayını gerçekleştirmez. Bu bitki grubuna örnek olarak mantarları gösterebiliriz. Mantarlar, fotosentez olayını gerçekleştirmeyen bitki grubudur.

Yaşanan fotosentez olayının sonucunda ise; su, glikoz ve oksijen meydana gelmektedir.

Rate article
Add a comment