Hasan Sabbah Kimdir?

Hasan Sabbah Kimdir Biyografi

Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış İsmaillik mezhebi adı altında Haşhaşiler tarikatını kurmuştur. İsmi asıl olarak Cafer bin Hüseyin bin el-Sabbah el-Himyerî’dir ancak ününe ulaştıktan sonra Hasan Sabbah olarak anılmıştır. Rivayete göre bugünkü İran sınırları içinde On iki İmam kalesi olan Kum kentinde doğmuştur. Amin Maalouf’un Semerkant kitabında da değinildiği üzere ilkokulu Ömer Hayyam ve Nizamülmülk ile birlikte okumuştur. Bu üç şahısın tarih içerisinde arkadaşlıkları çok gariptir. Bu üç arkadaştan Nizamülmülk vezir olunca Hasan Sabbah’a ve Ömer Hayyam’a devlet katında valilikler teklif etmiştir. Ömer Hayyam sadece bir emeklilik maaşı isteyerek başıboş bir şair hayatı sürmeyi tercih etti. Hasan Sabbah ise verilen valiliği kabul ederek sonra daha yüksek makamlara çıkmıştır.

Hasan Sabbah tarihteki en gizemli insanlardan biridir. Zaman içerisinde valiliğini bırakıp Alamut Kalesini ele geçirmiştir. Çok farklı bir görüşe sahip olan Hasan Sabbah dini her zaman sorgulamış ve insanların dine bakış açısını çok fazla incelemiştir. İnsanların cennet için yaşadığını ve onlara cenneti verebilirsen onları yönetebileceğini düşünen Hasan Sabbah Alamut kalesinin bir tarafını cennet olarak tasarlamış, çölün ortasında hiç bulunmayacak bitkiler ve ağaçlarla bezemiştir. Himayesi altına almaya çalıştığı insanlara önce haşhaş içirip sonra huruler ve çeşitli bitkilerle bezediği bu yapay cennete sokmuştur. Cennetin anahtarının kendi elinde olduğuna karşısındapage_kurtlar-vadisi-ekibinden-alparslanli-hashasili-yeni-dizi_124133097ki insanı inandıran Hasan Sabbah korkusuz askerler elde etti. Kendi uğruna kulelerden atlayabilen, 100 kişiyle bir orduya karşı savaşabilen askerlere sahip oldu. Kendi dinini oluşturup cennetini kuran ve çelik gibi imana sahip askeri olan Hasan Sabbah dünyanın ilk suikast tarikatını kurdu. Mayıs 1024’te hastalıktan dolayı bir lidere yakışır şekilde ölmüştür.

Rate article
Add a comment