İnsanlık Tarihinin İlk Hekimleri

ilk müslüman hekimler Tarih

Tarihteki İlk Hekimler

Hippokrates

Hippokrates, Eski Yunanlı bir hekim olup M.Ö. 460 yılında Kos adasında dünyaya gelmiş, M.Ö. 377’de Larissa’da vefat etmiştir. Modern hekimliğin öncüsü olarak kabul edilen Hippokrates, bir efsaneye göre Tıp Tanrısı olan Asklepios’un soyundan gelmektedir. Mesleği ile ilgili olarak çok derin bir bilgi birikimine sahiptir. Bugün dâhi, pek çok ülkede genç doktorlar mesleklerine icra ettirmeden önce, “Hippokrates Yemini” ederler. Etmiş oldukları bu yemin, görev başında bir doktorun, namus kurallarına en iyi şekilde uyacağına dair vermiş olduğu bir sözdür. Hippokrates, yaşadığı yıllar boyunca günümüze kadar ulaşan bu yeminin maddelerine tam anlamını ile uymuştur. Kendisi aynı zamanda yoksul olan hastalarını herhangi bir ücret talep etmeden tedavi edip, doğruluğun eşsiz timsali olduğunu her zaman kanıtlardı.

İbn-i Sîna

Büyük Türk bilgini, filozofu ve hekimi olarak tanınmakta olan İbn-i Sina, 980 senesinde Afşin’de dünyaya gelmiş, 1037 tarihinde de Hemedan’da (İran) vefat etmiştir. Berthelot’a göre kimyanın ve bugüne gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kendisinin ifadesine göre; eskiden öğrenmiş olduğu bir şeyi aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, yeni öğrenmiş kadar büyük bir hafıza gücüne sâhiptir.

Galenos

Klaudios Galenos Yunanlı bir hekim olup, M.S. 131 tarihinde Bergama’da dünyaya gelmiş ve 201 yılında aynı yerde vefat etmiştir. Deneysel tıbbın öncüsü olarak kabul edilen. Galenos, Aristoteles ile beraber XVII. yüzyıla kadar bütün hekimler tarafından yol gösterici olarak görülmüştür. Tıp eğitimini Bergama, İzmir, İskenderiye gibi şehirlerde almasının ardından Roma’ya gitmiş, burada da gladyatörlerin hekimi oldu. Gladyatörlerin yaralarını, kırık ve çıkıklarını iyileştirerek, insan anatomisini ve cerrahiyi çok iyi öğrenmiştir. Kendisi oldukça zeki ve derin tecrübelere sahip bir hekimdi ve mesleği ile ilgili de pek çok sayıda kitap yazarak kısa sürede ünlü oldu.

Rate article
Add a comment