Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Hayatı

kanuni sultan süleyman dönemi kısaca Tarih

27 Nisan 1495’te Trabzon’da dünyaya gözlerini açan Kanuni Sultan Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim, annesi ise Ayşe Hafsa Sultan’dır. 7 yaşında eğitim almaya başladığı Topkapı Sarayında çok iyi bir eğitime tabi tutulmuştur. Karakızoğlu Hayrüddin Efendi önde gelen hocaları arasındaydı. 1509 yılında Kırım’daki Kefe Valiliği’ne gönderilmiş ve daha sonra babası Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkmasıyla beraber Manisa Valiliğine atanmıştır.

Babası Yavuz Sultan Selim’in 1520 senesinde vefat etmesi üzerine, tek varis olarak tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti’nin onuncu padişahı olduğunda tam 25 yaşındaydı. Osmanlı Devletine en parlak ve güçlü dönemini yaşatmıştır. Yapmış olduğu son derece önemli olan hukuki düzenlemelerden dolayı ‘Kanuni’ unvanını aldı. Avrupalılar ise onu ‘Muhteşem’ olarak tanıyorlardı. Batılı pek çok düşünür, kötü durumda bulunan Avrupa’nın kurtuluş çaresi olarak Osmanlı Devletini işaret ediyor; Kanuni’nin yönetim tarzına olan hayranlıklarını ayan beyan dile getiriyorlardı.

Kanuni Sultan Süleyman, son derece başarılı bir devlet adamı olmasının yanı sıra bir o kadar da başarılı bir şairdi. ‘Divan-ı Muhibbi’ adını verdiği bir divanı bulunmaktaydı. Bu divanında toplamda 2779 gazel yer almaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman, padişahlık dönemi süresince devlet sınırlarını önemli ölçüde genişletmiştir.

Bu dönemde fethettiği toprakları şu şekilde sıralayabiliriz: 1521’de Belgrad, 1522’de Rodos, 1526’da Mohaç, 1534’te Bağdat ve Tebriz, 1538’de Boğdan ve Preveze, 1541’de Macaristan, 1543’te Estergon, 1551’de Trablusgarp, Irak, Azerbaycan ve Erivan, 1566 da ise Sakız Adası…

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Hayatı

Kanuni döneminde yapılmış olan fetihleri rakamlarla ifade etmemiz gerekirse; devletin sınırları, babası Yavuz Sultan Selim döneminde 6.557.000 kilometre kare durumundayken, onun tahtta bulunduğu dönemde 14.893.000 kilometre kareye ulaşmıstır.

1535’te, Avrupa’daki Hristiyan birliğini bozulması amacıyla ve Akdeniz ticaretini canlandırmak üzere Fransızlara kapitülasyon hakkı tanımıstır.

1566.senesinde yapılan Zigetvar kuşatması esnasında, 6 Eylül günü hayatını kaybetmiştir.

Rate article
Add a comment