Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nasıl Kuruldu?

kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti Tarih

Türkiye’nin güneyinde Arap Yarımadasının batısında bulunan ada Akdeniz’in en büyük üçüncü adasıdır. Tarihi boyunca bir çok uygarlığın egemenliği altında bulunan ada sırasıyla Antik Mısır’ın, Hitit’in, Fenikelilerin ardından da Asurların egemenliği altına girmiştir.

M.Ö 58 yılında Roma İmparatorluğunun eline geçerek Akdeniz’de stratejik bir konum kazanmasına sebep oldu. Osmanlı Devleti döneminde artık Haçlıların sığınma noktası haline geldi. Ticaret yapan gemilere saldıran, hacca deniz yoluyla giden yolculara saldıran bu gemiler, Osmanlı’nın deniz yollarını sıkça taciz gemileri yağmalıyordu.

Bu taciz ve saldırıların en yoğun zamanını 2. Selim zamanında yaşandı. Bu dönemde Lala Mustafa Paşa’nın başında olduğu ordu 1 Temmuz 1570’te kuşatmaya başlanıp 1 Ağustos 1571 tarihinde tamamen bitti. Fetihten sonra her zamanki gibi Hristiyanlara serbestçe yaşam hakkı veren Osmanlı adaya Karaman’dan Türkleri yerleştirmeye başladı.

93 Harbi sonucunda yenilgi ile çıkan Osmanlı, borçlarını ödemek için adayı İngilizlere kiralamıştır. 93 Harbi’nin ardından patlak veren 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İttifaklar tarafına geçince İngiltere adaya vali atayıp adayı ilhak ettiğini açıkladı. 1. Dünya Savaşının sonunda da bu adayı elinde tutmak isteyen İngiltere Lozan Barış Antlaşmasına adanın kendi hakkı olduğuna dair bir madde ekledi.images

Adada ilk başlarda yaşam normal seyri ile devam ediyordu. Sonraları Rumlar daha fazla haklara ve imkanlara sahip olunca Türkler ezilmeye başladı. Bu süreç Türklerin katledilmesi raddesine gelince artık Türkiye bu gidişe bir dur dedi ve 1974 yılında denizden ve havadan Kıbrıs Barış Harekatını başlattı. Adaya indikten kısa bir süre sonra Türk askerleri Girne’yi tamamen kontrol altına aldılar. 1976 yılında Kıbrıs’ın %37’sinde Türk Federe Devleti ilan edildi.

Rate article
Add a comment