Leonardo Da Vinci Kimdir?

leonardo da vinci kimdir kısaca Biyografi

Leonardo Da Vinci Kimdir? Genel Bilgiler

1452 yılında doğmuş olan Leonardo Da Vinci, seçkin bir filozof, bilim adamı, çok büyük bir mucittir. Ressamlığı ile de ün salmış olan Leonardo Da Vinci, bilim adamlığı ressamlığı ve filozofluğu kadar iyi değildir.

Leonardo Da Vinci’nin Çocukluğu

Leonardo Da Vinci, annesinin evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelmiştir. Babası hukukçu olan Leonardo, doğar doğmaz dedesinin evine gönderildiğinden dolayı, annesini hiç görmemiştir. Leonardo, küçük yaşlardan itibaren matematik problemlerine ilgi duymaktadır. Zor matematik problemlerini çözme yeteneğinin yanı sıra resme olan ilgisi ile de ön plana çıkan bir çocuktur.

Andrea del Verrochio tarafından eğitilen Leonardo felsefe, anatomi, matematik dersleri almıştır. Bu dersler Verrochio’ya göre bir sanatçı için olmazsa olmaz eğitimlerdendir.

Leonardo Da Vinci, çıraklık dönemini 26 yaşında tamamlamıştır.

Leonardo Da Vinci Eserleri

Sanat dünyasında önemli bir konuma sahip olan Leonardo’nun en önemli ve ünlü tabloları Mona Lisa ve Son Yemek isimli tablolarıdır. Leonardo Da Vinci aynı zamanda Rönesans döneminin de simgesi olarak bilinmektedir.
Leonardo Da Vinci, bilim adamlığı kimliği yaygın olarak bilinmemektedir. Bunun sebeplerinden birisi de, Leonardo’nun bilim çalışmalarını yayınlamakta özenle kaçınmasıdır. Leonardo, bilim araştırmalarını bile kendi özgü bir şekilde, düz okunmaya elverişli olmayan notlarla tutmuştur.

400 yıl mahzende tutulan sanat çizimleri ile birlikte toplam 5000 sayfa olan bilim noktaları, ancak aynaya yansıtılarak okunabilmiştir.

İnsan Vücuduna Dair Araştırmaları

Leonardo’nun insan vücuduna olan ilgisinin temellerini, çizdiği figür eskizleri oluşturmaktadır. Leonardo sadece insan vücudunu dıştan görmeyi yeterli bulmamış ve içini de yani kemik, kas ve eklem yapıları ile birlikte insan vücudunu kavramak istemiştir.

Anatomi çalışmalarına oldukça ciddi bir vakit ayıran Leonardo, insan organizmasının çalışma prensibine mükemmel bir makine olarak yaklaşmıştır.

Anne karnındaki bir bebek çizimi için bir inekten faydalanan Leonardo, inekleri inceleyip edindiği bilgileri insan anatomisine uygulamıştır. Dolaşım sistemi üzerine yaptığı araştırmalarda ise sığır kalbi kullanmıştır.

Leonardo Da Vinci’nin Bazı Tabloları

Leonardo Da Vinci Kimdir?

Leonardo Da Vinci Kimdir?

Leonardo Da Vinci Kimdir?

Rate article
Add a comment