LİDERLİĞİN SOSYAL STATÜ İÇİN ÖNEMİ

Sosyal Statü ve Liderlik İlginç

Liderlik kavramı’nın toplumda son derece güçlü bir etkisi var. Özellikle erkek bireyler için liderlik, statü bağlamında son derece önemli bir rol. Bu rol erkeğe maskülenite çerçevesinde fazlasıyla iyi misyon kazandırmaya yetiyor.

Sosyal Statü ve Liderlik

Sosyal statü, bireyin toplumda üstlendiği rolü ifade eden bir kavram. Bu kavram, çeşitli meslek gruplarında değişiklik gösterebilir. Statü’nün bir diğer anlamı da sosyal anlamda edinilen değerdir.

Statü,bireyin hayatta ne tür bir değer ürettiği ile alakalı pozisyondur. Bir değeri ya da rolü temsil etmek bu temsil yeteneğini sergilemek önemlidir.

Liderlik özellikle de erkek bireylerin toplumda üstlenmesi gereken en önemli misyondur. Örneğin, bir iş yerinde ekip çalışması yapılırken özgüveni,zihinsel gücü sayesinde etkileyebilen başat rol üstlenebilendir.

Liderlikle alakalı okuduğum kaynaklarda ilginçtir ki bu statü mevzusuna sıkça değinildiğini gördüm.

Okuduğum kaynakların hepsinde rastladığım bilgi,yüksek sosyal statüye sahip erkek bireylerdeki en önemli özelliğin liderlik olmasıydı. Sonrasında ise özgüvenli ve tavırlar ve etkili konuşma gibi alışkanlık haline getirilen sosyal beceriler geliyordu.

Maskülen Özelliklerin Liderliğe Etkisi ve Statüye Katkısı

Maskülenitesi iyi düzeyde olan erkeğin güçlü bir karektere sahip olduğunu daha önceki yazılarımda değinmiştim.

Bu tür maskülen özellikler testosteron hormonunun da katkısıyla erkeğe sağlam bir gerçeklik ve liderlik yetenekleri kazandırtabiliyor.

Testosteron seviyesi devamlı artan bir erkek kısa vadede lider karektere bürünebiliyor ve bağımsız bir kişiliğe sahip oluyor.

Kendine dönük ve bağımsız karekter özellikleri gelişen erkek lider statünü kolaylıkla elde edebilir.Ancak günümüzde kadın merkezli düşünce yapısı ile inşa edilen toplumda bu özelliklere sahip erkeklere fazla şans tanınmıyor,geçit verilmiyor.

Lider karekteri güçlü şekilde çevresine yansıtabilen erkek girişimcilik işlerde kendine daha rahat çalışma alanı bulabiliyor. Kendi işini kurmasının yanı sıra müdendislik, tesisatçılık gibi kadınların oldukça düşük sayıda bulunduğu işlerde daha esnek ve hızlı ilerleyen statü imkanı bulabiliyorlar.

Maskülen özellikleri gelişmiş lider ruhlu erkek, sosyal statüsünü bu mesleklerde daha esnek biçimde yükseltebiliyor. Bu yükselmede saha çalışmasının önemini vurgulamak isterim.

Liderlik becerileri üst seviyede olan erkek birey sürekli bir aksiyon içinde olması gerektiğinin farkındadır. Onun için hedefi doğrultusunda harekete geçmek, dinamik bir çalışma planı oluşturmak, dört duvar arasında çalışmamak önemlidir.

Lider İçin Statü Gerçekliği:Misyon Adamı Olmak

Sosyal statü kavramı,daha önce de belirttiğim gibi toplumda üstlenilen konum ya da rolle alakalı bir durumdur.

Lider karekterdeki biri için de bu statü misyon adamı olmaktır desek yanlış ifade kullanmış sayılmayız. Çünkü lider biraz önce de belirttiğim gibi sürekli bir dinamik döngü içinde faaliyetini sürdürür.

LİDERLİĞİN SOSYAL STATÜ İÇİN ÖNEMİ

Lider için durmak diye birşey söz konusu değildir,olamaz. O, daima aksiyon almayı düşünür. Harekete geçmediği her an onun için büyük bir kayıptır. Bu kayıp daha çok statü anlamında olur onun için.

Maskülen özellikleri gelişmiş lider karekterin yüksek sosyal statüsü,risk alabilme becerisi ve cesaretinden ileri gelir diyebiliriz. Öyle ki, cesaretin evrene iz bırakmanın en iyi yolu olduğunu çok iyi bilir.

Hayatındaki hedefine doğru büyük bir sabırla ve özinanç ile ilerler. Misyon adamı olması sebebiyle hedefi kilitlenmiştir. O hedef için alması gereken tüm inisiyatif ve sorumluluğu almaktan hiçbir zaman geri kalmaz.

Konfor alanından çıkmayı misyon adamı olmanın en önemli aşaması olarak gören bir lider bu özelliğini maskülen becerilerinden almıştır. Bu yüzden de mücadelesi çerçevesinde asla pes etmez ve teslim olmayı hiç bir zaman düşünmez.

Rate article
Add a comment