ÖZGÜVEN NEDİR VE NASIL ÖZGÜVENLİ BİR LİDER OLUNUR?

ÖZGÜVEN NEDİR Psikoloji

Özgüven ve Maskülen Karekter

Özgüven insanın kendi karekterine güvenmesidir. Özgüven denilince akla ilk gelen kelime karekterdir. Çünkü güçlü bir karektere sahip insan ,her türlü olumsuz duruma rağmen kendisiyle iyi geçinebilen insandır.

Maskülenite’yi içselleştiren bir erkeğin gerçek güce tümüyle sahip olduğunu daha önce yazmıştım.

Gerçek gücü elde etme konusunda birden fazla unsur yer almaktadır. Bunların başlıcası zihinsel unsurdur. Bir diğer önemli unsur ise içsel unsur olan ÖZGÜVENDİR.

Lider özellikleri taşıyan maskülen bir erkek nasıl özgüvenli olabilir? Bu sorunun cevabını bize o liderin kendisiyle alakalı düşünce biçimi verir.

Özgüvenli bir lider;

Kendisiyle alakalı olumlu bir zihniyete sahip olmalıdır.

Kendi özelliklerinin  ne ölçüde olumlu ya da ne ölçüde olumsuz olduğu hakkındaki yorumu belirli olmalıdır.

Kendini çok iyi tanıması ve değer yargılarını çok iyi bilmesi, biçimlendirmesi gerekir.

Kendisiyle barışık,kendisine saygı duyan, kendisine belirli düzeyde değer veren bir kişilik yapısına sahip olmalıdır.

En önemlisi kendisine saygı duymalıdır.

Nitekim özsaygı, özgüveni doğurur. Dolayısıyla ortaya güçlü bir kişilik ve de maskülen bir karekter ortaya çıkar.

Özgüvenli bir lider, kendisini adadığı misyonuna yukarıdaki ölçütler sayesinde  sıkı sıkıya bağlanır. Bu sayede etkilemiş olduğu  toplulukta  saygınlığı ve gücü artar.

Maskülenlik güç ile alakalı bir kavramdır.Yeterli masküleniteye sahip bir liderin yüksek özgüvene  sahip olması kaçınılmazdır.

Özgüven konsunda bir kavrama daha dikkat çekmek istiyorum: ONUR

Onur tanım itibariyle kişinin kendi varlığına beslediği saygı ve insanı insanı yapan iç değer olarak ifade edilebilir. Özgüven ile neredeyse aynı anlamı taşıdığını rahatlıkla görmekteyiz.

Maskülen bir erkeğe, onun liderlik misyonu açısından baktığımızda onur kavramı çok önemli bir anlam taşımakta.

Tarihteki birçok liderin onura çok fazla önem verdiğini görebiliyoruz.

Örnek vermek gerekirse Spartacus, Hz.Ali, Kartacalı Hannibal Barca ve Mustafa Kemal Atatürk ve daha birçok lider bu kavrama mücadeleleri süresince çokça önem atfetmişledir.

Hepsinin sloganları ise ortaktır : GÜÇ VE ONUR!

Bu slogan bizi maskülenitenin en önemli bileşeninin özgüven olduğu gerçeğine ulaştırıyor.

Özgüvenli Lider Nasıl Olunur?

Lider karekterin maskülen becerileri sayesinde gerçek güce erişebileceğini biliyoruz.

Özgüven de tıpkı maskülenite gibi gücü temsil etmekte.

Aslına bakarsanız özgüven başarılı bir lider olmanın en önemli koşuludur.

Çünkü özgüveni yüksek bir lider cesaret sahibidir. Konfor alanından çıkmayı çok iyi bilir ve risk almayı sever.

Davası uğruna mücadele etmeyi hiç bir zaman hiç bir koşulda bırakmaması gerektiğini iyi bilir. Her zaman hamle yapması gerektiğini, aksiyon adamı olması gerektiğini çok iyi bilir.

Özgüveni yüksek lider maskülenitesi gereği  sorumluluk ve inisiyatif alma alışkanlığını edinmiştir. Bir yola gidilecekse, en önde kendisi gitmeyi kendisine  ilke edinmiştir.

Pes etmek,vazgeçmek, mücadele etmeyi ya da davası uğruna savaşmayı bırakmak,gitmek gibi olumsuz tutum davranışlar özgüveni yüksek bir liderin yapacağı türden eylemler değildir.

Lider bu tür davranışların, onu hitap ettiği topluluk larşısında güçten düşüreceği gerçeğini çok iyi bilir.

Bir lider bu saydığım üstün özelliklere  yüksek özgüveni sayesinde sahip olabilir. Bu da hiç şüphesiz yüksek düzeyde zihinsel sağlamlık, duygusal güç ve disiplinli yaşam biçimini benimsemekle mümkündür.

Özgüveni yüksek lider kendisiyle alakalı olabildiğince pozitif  zihniyet yapısına sahip olmalıdır. Fakat yeri geldiğine de özeleştiri yapabilmeli ve gerçekçi,objektif çıkarımlarda bulunabilmelidir.

Çevresinde bulunan insanlara ve hitap ettiği topluluğa son derece yücegönülllü biçimde tavır sergiler.

İnsanlarla iletişiminde etkili göz teması kurar. Vücut dili ve hareketleri oldukça kendinden emin,sade ve gösterişsizdir. İnsanlarla konuşurken ses tonu ne çok fazla yüksek ne de çok yüksektir.

Özgüveni yüksek lider sabırlı ve sakin yapıda olmanın önemini çok kavramıştır. Çünkü ona göre sabır rafine edilmiş özgüvendir.

Özgüvenli bir lider çok iyi bilir ki gülümsemek bilgeliktir ve aynı zamanda pozitif zihniyeti,tavrı dolayısıyla özgüveni yani gücü temsil eder.

Rate article
Add a comment