Referandum nedir?

referandum nedir kısaca İlginç

Anaysa değişikliklerinin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle halka başvurulan ve halkın iradesini belirlemek için yapılan oylamadır. Referandum halkın iradesine başvurulan bir yöntem olduğundan halkın iradesini doğrudan…

Anaysa değişikliklerinin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle halka başvurulan ve halkın iradesini belirlemek için yapılan oylamadır. Referandum halkın iradesine başvurulan bir yöntem olduğundan halkın iradesini doğrudan doğruya yansıtılan bir seçim sistemi olmasıyla doğrudan demokrasi şeklinde de tabir edilir.

Peki doğrudan demokrasinin yaptığı açıklamaya karşın bir de temsili demokrasi var bu ise halkın seçtiği insanlar, halkın iradesini yansıtmaya çalışmaktır. Bu tür uygulamanın muhalefetin onayı almadan, modern hayatı uygulamaya geçirmekte kullanılabildiğinden, bu yöntemle bu sistemde yönetimin isteklerini hukuka uydurmaya alet etmektedir.

Referandum Nedir?

Sorusunu diğer bir söyleşisi ise bu sistemin zararlarını gidermek için doğrudan demokrasi sistemine yaklaşmak için yarı doğrudan sistemine gidilir bu da referandumlardan birisidir. Yarı doğrudan demokrasi denilen, sistem halkın yönetime katılmasının bu sisteminde; seçmenlerin görevi sadece seçmek değildir. Seçmenler, hem anayasa hem de yasama yetkisine oylarıyla katılır.

Halkın kanun teklifine katılması iki şekilde olur:

Yetkili makamın bir kanun tasarısı veya teklifin esaslı kısımları hakkında halk oylamasına katılır.

Yasama organı parlamentonun hazırladığı kanun hakkında halkın oyuna başvurulur.

Referandum Nasıl Yapılır?

1) Referandum kararı meclisten çıkar.

2)Referandumun günü belirlenir.

3)”Evet” ve ”Hayır” pusulaları hazırlanır.

4) Kişileri reylerinin kullanacağı yerler belirlenir.

5)Oy kullanma sürecinde görevli kişiler kadrosu belirlenir.

6)Referandum için tarih belirlenir.

7)Kişilerin evlerine nerede oy kullanacaklarına dair pusula gelir.

8)Gününde gidilecek oy kullanılacak yer hazırlanır.

9)Referandum günü seçmenler kimliği ile gelip listede ismi olan odada il imza atar sonra oyunu kullanır genelde akşam 17. 00’e kadar sürer.

10)Sayım sonucunda tutanak tutulur ve rakam netleşir.

11)Tüm ülkede sayım bittikten sonra yüzdelik dilimine göre açıklanır.

Referandum Neden Yapılır?

Referandum halkın doğrudan iradesini kullandığı seçim sistemi ülkemizde ise Cumhuriyet yöntemi şekli ile yönetildiğinden pek cazip gelmez. Referandum amacı, seçmenleri yöneten kişiler arasında çıkan anlaşmazlıklardan doğan sorunlardan dolayı kişilere doğrudan kararın bırakıldığı anlamını taşır.

Bir ülkede bazı nedenlerden dolayı referandum yapılır:

1)Yasama organı tarafından yapılan kanun ile ilgili olarak,

2)Kanun tasarısı ve kanun teklifinde bazı konuların anlaşmazlığından,

3)Hazırlanan bir kanunun yürürlüğe başlaması için.

Özellikle son zamanlarda herkesin aklında Referandum nedir? sorusu var. Siyasi bir oylamadır ve iktidarda olan kişilerin aldığı kararların parlamentodan geçen maddeler halka direk olarak sunularak halkın doğrudan seçime gitmesi ve seçmesi yani halkın iradesine başvurulur. Her referandum ise devlete çok miktarda maliyeti var.

Rate article
Add a comment