Uzay hakkında bilgi

uzay hakkında bilgiler İlginç

Bilim insanın gözleyebileceği ve içinde bulunduğu dünyada olup bitenleri deney ve mantığa dayalı olarak bilgi edinmek bilim nedir? Sorusunun yanıtıdır. Bütün evren, canlı ve canız olan varlıkların tümü bilimle yakından alakalıdır. Bilim yoluyla bilgiler elde edilirken insanlık için ortak çözüm yolları geliştirilmiş olur. Bilim hiçbir zaman tahminlerle ilişkilendirilmez, çünkü tahminler her zaman yanlış anlaşılmalara açıktır. Bilim sadece doğruluğundan emin olunan şeyleri kapsar. Bu nedenle gözlem ve deneylere dayanır. Tahminler yanış çıkabilir ancak bu durumda elde edilen şey tecrübe olur. Eğer ki tahmin doğru çıkarsa o zaman önermenin geçerliliği kabul edilmiş ve bilim elde edilmiş olur.

Bilim olmadan gözlemlenmiş olan fikirler sadece bilgi sahibi olabilmek içindir. Örneğin uzay hakkında bilgi almaya çalışırken elimiz boş olduğunda bilimsel bir gerçekliğe dayanmayacak ve bunun içinde sadece bir tahmin olmaktan öteye gitmeyecektir. Bu konuda bakmadan bilmek yoktur demek daha doğru bir açıklama olacaktır. Bilim insanların tecrübesine dayandığı için sağduyu ile örtüşen bir konudur. Bilimsel araştırmalar ise sonuca yaklaşabilmek için bir yoldur. Bir konu hakkında araştırmadan ve bunun doğru olduğundan emin olmadan bilim hiçbir zaman olayı doğrulamaz. Bilim geliştikçe insanın günlük yaşam içerisindeki ufku da genişlemeye başlayacaktır. Sadece sezgilerle değil gerçek verilerle hareket ediyor olmak bilimin bir gerekliliğidir. Bilim sayesinde bugün pek çok şeyden vazgeçilmiştir. Örneğin artık dünyanın düz olmadığını hepimiz biliyoruz.

Rate article
Add a comment